Otázky a odpovědi

Jak poznat Creepery v módu Elemental creepers?

Toto je cookie creeeper. Padají z něj sušenky

Friendly creeper

Další creepeři nebyli nafoceni, neboť explodovali dříve, než stiskl fotograf spoušť.